ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 92-94 τηλ 2421029988 - 6977091243

 

ΣΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΑΘΗΜΑΤΑ


ΔΙΚΤΥΑ

● ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ

● ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

● ΕΠ.ΛΟΓΙΣΜΟΣ

● ΔΙΑΚΡΙΤΑ

● ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (JAVA)

●ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

● ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

● ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ


ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

● ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

● ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΜΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

● ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι

● ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

● ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ

● ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΙΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

● ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙI

● ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

TEXNIKH MHXANIKH II

● ΜΠΕΤΟΝ I & ΙΙI

● ΣΤΑΤΙΚΗ Ι & ΙΙΙ

● ΑΡΙΘΜ. ΜΕΘΟΔΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

● ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

● ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι

● ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι

● ΜΙΚΡΟ Ι & ΙΙΙ

● ΜΑΚΡΟ Ι & ΙΙΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

● ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

● ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ IΙ

● ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ