ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 92-94 τηλ 2421029988 - 6977091243

Για τον φοιτητή

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

το αστρόβιλο προτείνει:

ΔΙΚΤΥΑ -

Η.Μ. & Μ. Η/Υ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

Επαναληπτικές ασκήσεις στο  Λογισμο  Ι.

Μεθοδολογία εύρεσης  ακροτάτων  συναρτήσεων πολλών  μεταβλητών.

 


Επαναληπτικές          ασκήσεις συνήθων       διαφ. εξισώσεων.

Μεθοδολογία εύρεσης ακροτάτων   συναρτήσεων πολλών  μεταβλητών

Επαναληπτικές          ασκήσεις συνήθων    διαφ. εξισώσεων.

Μεθοδολογία εύρεσης ακροτάτων     συναρτήσεων πολλών  μεταβλητών