ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 92-94 τηλ 2421029988 - 6977091243

ΤΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ

Το πρόβλημα

Είναι γνωστό ότι το ποσοστό των φοιτητών που διακόπτουν τις σπουδές τους και αποτυγχάνουν στις εξετάσεις έχει ανοδική τάση. Επιπλέον, το πρόβλημα είναι περισσότερο έντονο σε ορισμένες σχολές λόγω της ύπαρξης «κύκλων» και «αλυσίδων».

Η κατάσταση αυτή έχει ως συνέπεια την αύξηση του κόστους σπουδών και την καθυστέρηση της εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας. Εξάλλου ο μέσος φοιτητής αισθάνεται ότι, οι απορίες του αντί να λύνονται μόλις δημιουργούνται, πολλαπλασιάζονται, πράγμα που οφείλεται και στην απουσία διαλόγου κατά την διδασκαλία. Το Λύκειο και η διαδικασία εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο δεν τροφοδότησαν με ένα αποδοτικό σύστημα μελέτης που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των εξετάσεων.

 

ΛΥΣΗ

Η ικανοποίηση των παραπάνω αναγκών κάθε φοιτητή αποτελούν το κύριο λόγο λειτουργίας του φροντιστηρίου και κύριο μέλημά μας.

Είμαστε σε θέση να παρέχουμε επιστημονικά, πληροφορίες και διδακτική καθοδήγηση έτσι ώστε οι φοιτητές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουν την δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες των εξετάσεων. Εξάλλου εκτός από το σωστό προγραμματισμό, στόχος μας είναι και η τόνωση της αυτοπεποίθησης κάθε φοιτητή.